Knihovna

Knihovna odborů přestěhována na druhé patro hospodářské budovy. Půjčovní doba zahájena od 11. 3. 2014 ve stejnou dobu jako dosud vždy v úterý a středu od 14 hodin do 15 hodin.

Děkujeme za pochopení
ZO OS MNO


Úkolem Lékařské knihovny je zabezpečovat knihovnickou činnost pro zaměstnance Městské nemocnice Ostrava a externí uživatele.

Je umístěna v 1. patře hospodářské budovy v areálu Městské nemocnice Ostrava.

Služby

  • výpůjční služba formou výpůjčky z vlastního fondu
  • meziknihovní výpůjční služba
  • mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
  • cirkulační výpůjční služba
  • zhotovování kopií článků dle oprávněných požadavků zaměstnanců MNO a externích uživatelů
  • rešeršní služba
  • nákup a evidence knihovního fondu
  • katalogizace
  • revize knihovního fondu a jeho aktualizace
  • knihovnicko-bibliografická, referenční a informační služba

Půjčovní doba

Pondělí 09:00 – 12:00 12:30 – 14:30
Úterý 09:00 – 12:00
Středa 09:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Čtvrtek 09:00 – 12:00
Pátek 09:00 – 12:00 12:30 – 14:00

Knihovní a výpůjční řád

Kontakty

Mgr. Renáta Pejšová
T +420 596 193 471
E renata.pejsova@mnof.cz