Brigády

Zájemci o brigádu ošetřovatele nebo sanitáře v Městské nemocnici Ostrava z řad studentů musí splňovat odbornou způsobilost danou zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Pokud zájemce o brigádu nebude splňovat některou z uvedených podmínek na vzdělání, nemůže s ním nemocnice uzavřít Dohodu o pracovní činnosti nebo Dohodu o provedení práce.

Zájemce o brigádu, kteří budou splňovat podmínky odborné způsobilosti, budeme evidovat v naší databázi a v případě potřeby následně kontaktovat s konkrétní nabídkou. Pokud máte zájem o brigádu pouze na určitém oddělení, můžete uvést tyto požadavky do žádosti, nemůžeme však garantovat, že těmto požadavkům vyhovíme.

Brigáda: ošetřovatel

Brigáda: ošetřovatel

Brigáda: sanitář

Brigáda: sanitář