Nabídka volných pracovních míst lékař, farmaceut

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, přijme do svého týmu:

LÉKAŘE pro NEFROLOGICKÉ A HEMODIALYZAČNÍ CENTRUM

Moderní pracoviště nabízí příjemné prostředí, zázemí moderní nemocnice vybavené špičkovou diagnostickou a léčebnou technikou a klimatizovaný hemodialyzační sál se 14 dialyzačními lůžky, včetně 2 infekčních boxů. Centrum zajišťuje náhradu funkce ledvin u pacientů s chronickou renální insuficiencí. Chronicky hemodialyzační program je poskytován v nepřetržitém provozu vždy od pondělí do soboty. V rámci pracoviště je k dispozici nefrologická ambulance s denním provozem v pracovní dny.

LÉKAŘE DERMATOVENEROLOGA

Na oddělení provádíme operační a ambulantní výkony v tomto spektru: kryoterapie, venerologie, spermiogram, pigmentové névy, epikutánní testy, biostimulační laser, fototerapie, hojení chronických ran, lymfodrenáže a další.

LÉKAŘE NEONATOLOGA

Oddělení poskytuje komplexní péči v ambulantní i lůžkové části, je perinatologickým centrem intermediární péče, které hospitalizuje novorozence od ukončeného 31. týdne, součástí oddělení je pracoviště JIP + stanice patologických novorozenců.

LÉKAŘE OFTALMOLOGA

S praxí na operačním sále, zkušeností s operacemi předního, eventuálně zadního segmentu a schopností používat terapeutické lasery.

VEDOUCÍHO LÉKAŘE INTERNÍ PŘÍJMOVÉ AMBULANCE

Se specializovanou způsobilostí v některém z interních oborů

LÉKAŘE SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ s možností získání náborového příspěvku pro oddělení:

 • Interna a geriatrie
 • Oddělení centrálního příjmu – lékař pro interní příjmovou ambulanci (nejlépe se specializací vnitřní lékařství)
 • Oftalmologie
 • Psychiatrie
 • Nefrologické a hemodialyzační centrum
 • Léčebna dlouhodobě nemocných

Podmínky poskytnutí náborového příspěvku

Podrobnější informace: Mgr. Kateřina Kyselá, MBA – náměstkyně pro personální řízení, T +420 596 194 732, M +420 725 310 242, E personalni@mnof.cz

ABSOLVENTY/ABSOLVENTKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY nebo lékaře ve specializační přípravě pro oddělení:

 • Léčebna dlouhodobě nemocných
 • Nefrologické a hemodialyzační centrum
 • Interna a geriatrie
 • Anesteziologie a resuscitace
 • Oddělení klinické hematologie

Nabízíme spolupráci externím lékařům na LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY pro dospělé, děti a dorost, zubní

Kontakt:

Bližší informace poskytnou primáři jednotlivých oddělení, eventuelně zaměstnanci personálního úseku.

Kontakt na personální úsek: E personalni@mnof.czT +420 596 194 732 nebo +420 596 193 678