Vzdělávání a rezidenční místa

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení vzdělávání
Správní budova (u vjezdu z ulice Hornopolní), 1. patro
Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

Irena Hlavatá Dana Provázková Kateřina Klimešová
vedoucí Oddělení vzdělávání referent Oddělení vzdělávání referent Oddělení vzdělávání
agenda rezidenčních míst,
akreditací a rámcových
smluv v oblasti vzdělávání
agenda lékařů a mediků agenda nelékařů a
cestovních náhrad
T +420 596 193 678 T +420 596 193 679 T +420 596 193 710
E irena.hlavata@mnof.cz E dana.provazkova@mnof.cz E katerina.klimesova@mnof.cz