Rezidenční místa

Rezidenční místa jsou školicí místa ve stanovených oborech specializačního vzdělávání, která jsou spolufinancována ze státního rozpočtu (v souladu se zákony číslo 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.).

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační výběrové řízení „Rezidenční místa pro rok 2017“. Dne 31.10.2017 zveřejnilo na svých webových stránkách seznam žadatelů – náhradníků o dotaci na rezidenční místo.
Mezi náhradníky je i Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, která dne 1.11.2017 vypsala výběrové řízení na rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky pro rok 2017.

Uchazeč podá přihlášku ve lhůtě a na místo uvedeném ve vyhlášeném výběrovém řízení. Uchazeč o rezidenční místo je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta.

Přihlášku do výběrového řízení podá uchazeč na formuláři (příloha č. 1 a příloha č. 2), který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2, které jsou rovněž uvedeny v textu vyhlášeného výběrového řízení.

Bližší informace podá: Irena Hlavatá, E irena.hlavata@mnof.cz, T +420 596 193 678