Ambulance a poradny

Anesteziologie a resuscitace (ARO)

Dermatovenerologie (kožní)

Dětské lékařství

Geriatrie a Interna

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie a úrazová chirurgie

Hemodialýza

Interna

Kardiologie

Klinická hematologie (OKH)

Klinická onkologie

Lékařská pohotovostní služba

Neurologie

Oftalmologie (oční)

Ortopedie

Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)

Pneumologie a ftizeologie (plicní)

Psychiatrie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie

Všeobecné praktické lékařství