Duchovní péče

Nemoc vybízí k zamyšlení nad lidským životem obecně i nad životem osobním každého, kdo se s ní setká ať už jako pacient, či jako blízký člověk toho, kdo onemocněl. Vyvolává řadu otázek: Proč? Proč já? Čeho jsem chtěl v životě dosáhnout? Co chci v životě ještě udělat? Stihnu to? Co očekávám od života? Má život smysl? Má život s utrpením smysl? Při hledání odpovědí na tyto otázky a řešení životních obtíží Vám i Vašim příbuzným a přátelům nabízíme pomoc.

Co nabízí duchovní péče?

  • rozhovor, naslouchání, modlitbu, svátosti (pro katolické věřící)

Pro koho je určena?

  • lidem jakéhokoliv vyznání, hledajícím i lidem bez vyznání
  • nemocným, jejich příbuzným i blízkým

Jak o ni požádat?

  • přímo na níže uvedeném telefonním čísle nebo přes ošetřující personál

Duchovní péči v Městské nemocnici Ostrava zajišťuje duchovní římskokatolické církve.

nemocniční kaplan
P. Mgr. Marek Žukowski
T + 420 731 689 571
E kaplan@mnof.cz

Nemocniční kaplan navštěvuje průběžně jednotlivá lůžková oddělení nemocnice.

Jeho návštěvu si lze také domluvit individuálně na výše uvedeném tel. čísle.

Na žádost pacienta je schopen zajistit i duchovního jiné státem uznané církve.

V akutních případech, kdy nebude možné dovolat se, obraťte se na P. ThLic. Václav Tomiczek – T +420 733 741 700

Kontakt pro LDN a DSS Radvanice: P. ThLic. Václav Tomiczek

V nemocniční kapli se každou středu a sobotu ve 14:30 koná katolická bohoslužba.

Kaple se nachází v pavilonu H1 – 2. patro (u vstupu na oddělení Gynekologie a porodnictví).

V LDN a DSS Radvanice je bohoslužba každý první a třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách.