Informace pro návštěvníky

Informace

Ve všech pavilonech nemocnice a jeho areálu je zákaz kouření s výjimkou vyhrazeného prostoru mezi pavilony. Chovejte se tiše a ohleduplně k ostatním, udržujte pořádek v areálu. Nedoporučujeme brát s sebou na návštěvu nemocnice malé děti.

Návštěvní hodiny

Na všech odděleních Městské nemocnice Ostrava jsou návštěvní hodiny pro veřejnost stanoveny v době od 15:00 do 17:00. Mimo tuto dobu smí být pacienti navštěvováni výhradně se svolením lékaře. Některá oddělení (zejména ARO a JIP) se zvláštním režimem mohou mít návštěvní dobu upravenu v Domácím řádu, který visí na viditelném místě každé lůžkové stanice.

Doprava do areálu

  • Autem – vjezd do areálu nemocnice vjezdem z Hornopolní ulice povoluje ostraha pouze návštěvníkům s omezenou pohyblivostí a označením ZTP. K zaparkování vozu použijte velkého parkoviště před hlavní branou do nemocnice. První hodina parkování je zdarma, za následující hodinu je soukromou firmou účtováno 15 Kč.
  • Autobus/trolejbus – Zastávka Českobratrská a dále 200 m ulicí Hornopolní k hlavnímu vjezdu do areálu. Zastávka Náměstí Republiky a dále 200m ulicí Odboje. Na těchto zastávkách stojí autobusy č. 37, 38, 50, 99 a trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 108 a 111.
  • Tramvaj – Zastávka Náměstí Republiky, podchodem „Metro“ a dále ulicí Odboje k hlavnímu vstupu do nemocnice. Zastavují zde tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 a 18

Služby v areálu

  • Informace – jsou umístěny v prostoru hlavní brány nemocnice.
  • Bankomat se nachází v prostoru hlavní brány nemocnice.
  • Nemocniční lékárna – nachází se jen několik kroků od hlavní brány nemocnice, otevřena je v pracovní dny do 16:00, pohotovostní výdej je umístěn ve stejné budově se vstupem uvnitř areálu v pracovní dny od 18:00 – 07:00, víkendy a svátky nonstop.
  • Nemocniční Bistro
Provozní doba
pondělí 06:00 – 17:00
úterý 06:00 – 17:00
středa 06:00 – 17:00
čtvrtek 06:00 – 17:00
pátek 06:00 – 17:00
sobota 12:00 – 17:00
neděle 12:00 – 17:00
svátky 12:00 – 17:00

Více informací v sekci (Pacient/návštěvník > Bistro).

Sociální služby

Sociální služby koordinuje  Oddělení zdravotně-sociálních služeb.  Kontakt Vám zprostředkuje kterákoli staniční sestra oddělení.

Informace pro pozůstalé

Osobní věci, které pacient nepotřebuje při pobytu na oddělení, jsou ukládány do Centrální šatny a cenné předměty jsou bezpečně uloženy do nemocničního trezoru.

Běžné svršky a věci do hodnoty 1000 Kč Vám předáme ihned, ale cennosti, peníze nebo klíče jsou věci, které podléhají dědickému řízení, a proto jsou Oddělením zdravotně-sociálních služeb nemocnice oznámeny, příp. předány k dědickému řízení příslušnému okresnímu soudu dle místa trvalého bydliště zemřelého.

Osobní věci zemřelého si na podkladě dokladu o uložení věcí, který dostanete od sestry na příslušném oddělení, převezmete v Centrální šatně nemocnice. Nachází se v suterénu pod oddělením Centrální příjem s Emergency. Všechny cennosti zůstanou v trezoru nemocnice. Seznam nevydaných cenností, které budou předmětem dědického řízení, Vám vydá pracovnice Centrální šatny naší nemocnice. Nevydané cennosti Vám budou předány buď notářem pověřeným dědickým řízením, případně Vám je předáme na základě předložení pravomocného usnesení soudu. Peněžní hotovost uložená na depozitním účtu, bude zaslána oprávněné osobě poštovní poukázkou, popřípadě bude vydána v hotovosti v pokladně Městské nemocnice Ostrava.

Je-li v seznamu uložených osobních věcí občanský průkaz zemřelého, předá ho nemocnice příslušné matrice.

Další informace viz leták a leták.

Označení zaměstnanců identifikačními kartami

červená lékaři, farmaceuti, biomedicínští inženýři, psychologové, logopedi
světle modrá zdravotní sestry, zdravotničtí asistenti. laboranti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti
oranžová ošetřovatelé, sanitáři
modrá technicko-hospodářští pracovníci
tmavě modrá TOP management