Informace pro ambulantní pacienty

Co je třeba si přinést s sebou do ambulance:

  • kartu zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz
  • doporučení od praktického nebo odborného lékaře
  • výsledky vyšetření
  • nálezy

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Informace pro pacienty.

Interní příjmová ambulance (IPA MNO) je specializované pracoviště, které je určeno k ošetření pacientů s obtížemi interní povahy a v době od 15:30 do 7:00 hodin (ústavní pohotovostní služby) také pacientů s neurologickými obtížemi.

Pořadí vyšetření v ambulanci určují zdravotníci dle závažnosti stavu pacienta, zejména u pacientů dopravených záchrannými službami, kteří mají přednost.

Toto pracoviště rozhodně nenahrazuje práci všeobecných, praktických či závodních lékařů ani Lékařské pohotovostní služby (LPS, tzv. pohotovosti). IPA MNO ani žádné jiné nemocnice nemohou zastupovat práci praktických lékařů či interních specialistů. Vzhledem k tomu zde budete ošetřeni jen v případě, že vaše ošetření vyžádali praktičtí nebo odborní lékaři žádankou na odborné interní vyšetření (tzv. parere).

Bez žádanky k odbornému vyšetření může z důvodu extrémního vytížení tohoto pracoviště dojít k velmi dlouhému pobytu v čekárně IPA MNO (čekání se může protáhnout i na několik hodin).

Vážení pacienti, prosím, vždy proto zvažte, zda jsou vaše obtíže natolik závažného charakteru, že brání tomu, abyste byli ošetřeni v běžné pracovní době Vaším praktickým lékařem či interním specialistou, nebo lékařem LPS v době jeho ordinace.

Pokud Váš praktický lékař či specialista má dovolenou, nebo z jiných důvodů není dostupný, musí mít určen zástup jiným lékařem v blízkém okolí, kam se můžete obrátit v případě akutních zdravotních problémů.

Tato Interní příjmová ambulance nenahrazuje ani Lékařskou pohotovostní službu (LPS) a s akutními zdravotními obtížemi vzniklými po běžné pracovní době Vašeho lékaře je nutno se obracet na ni.

Lékařská pohotovostní služba je v Ostravě umístěna na Varenské ulici č. 5 a poskytuje služby v době od 17:00 do 22:00 hodin ve všedních dnech a v době od 08:00 do 21:00 hodin během víkendů a svátků.

Vezměte na vědomí, že pokud budete lékařem LPS odesláni k vyšetření k internímu specialistovi či přímo k hospitalizaci, budete odesláni do vaší spádové nemocnice nebo tam, kde již máte svou zdravotní dokumentaci.

Děkujeme za pochopení.

Ambulance a poradny Městské nemocnice Ostrava.