Oddělení zdravotně sociálních služeb

Vážená paní, vážený pane,

každá nemoc způsobuje omezení v sociální oblasti života. Naší snahou je pokusit se snížit, případně omezit vliv těchto omezení. V týmu odborníků, kteří se podílejí na Vaší léčbě (léčbě Vašeho rodinného příslušníka) jsou zastoupeni i zdravotně-sociální pracovníci a sociální pracovníci (dále sociální pracovníci), kteří Vám mohou pomoci se zmírněním, případně odstraněním některých sociálních důsledků nemoci.

Dovolte, abychom Vás seznámili s činností sociálních pracovníků naší nemocnice, kteří jsou připraveni Vám pomoci.

Ve kterých situacích a jak Vám sociální pracovníci mohou nejčastěji pomoci?

Po propuštění z nemocnice budete v domácím prostředí potřebovat pomoc s péčí

Sociální pracovníci Vám pomohou se zajištěním potřebné péče v domácnosti prostřednictvím zajištění pečovatelské služby, osobní asistence, zajistí docházku všeobecné sestry do domácnosti, pomohou se zajištěním potřebných pomůcek – např.: chodítko, vozíček, WC židle, polohovací postel aj., seznámí Vás s možnostmi využití denních stacionářů.

Vzhledem k situaci před hospitalizací Vám mohou pomoci se zajištěním ošacení, noclehu, ubytování.

Neorientujete se v oblasti sociálního zabezpečení, rádi byste věděli, zda nemáte nárok na poskytnutí některé z dávek sociálního zabezpečení.

Poskytnutím základního poradenství Vás sociální pracovníci seznámí s informacemi o možnostech získání dávek sociálního zabezpečení – příspěvek na péči, dávky hmotné nouze, důchody, mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, dávky státní sociální podpory (porodné, přídavky na děti, příspěvek na bydlení aj.), dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství aj.)

Po propuštění z nemocnice nemáte zajištěny podmínky k péči o Vaše právě narozené dítě, příp. uvažujete o předání dítěte k adopci.

Sociální pracovníci Vám pomohou se zajištěním podmínek k péči o dítě.

Jste v nemocnici již měsíc a potřebujete doručit důchod

Na základě žádosti, kterou s pomocí sociálních pracovníků sepíšete, zajistí doručení důchodu do nemocnice, případně Vám poskytnou informace potřebné ke zřízení zvláštního příjemce důchodu.

Z důvodu zdravotního stavu Vám ošetřující lékař oddělení doporučil další péči ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, uvažujete o podání žádosti do domova pro seniory (dříve domov důchodců), jiného zařízení

Je pravděpodobné, že ošetřující lékař oddělení, příp. staniční sestra již kontaktovali příslušného pracovníka, který Vás navštíví. S jeho pomocí pak můžete probrat možnosti podání žádosti k další péči v léčebně dlouhodobě nemocných, hospici, domově pro seniory, Domě sociálních služeb Městské nemocnice Ostrava aj.

Jak kontaktovat sociální pracovníky?

Sociální pracovníci naší nemocnice mají mezi sebou rozdělena jednotlivá oddělení. Dle oddělení, na kterém se právě nacházíte, kontaktujte sami nebo prostřednictvím níže uvedené osoby příslušného pracovníka.

Jste-li pacientem ambulance Městské nemocnice Ostrava

Požadavek kontaktu se sociálním pracovníkem sdělte sestře ambulance. Ta zajistí kontaktování příslušného pracovníka.

Jste-li hospitalizovaný v Městské nemocnici Ostrava

Požadavek kontaktu se sociálním pracovníkem sdělte sestře, která Vás ošetřuje. Ta zajistí kontaktování příslušného pracovníka.

Jste-li rodinný příslušník, jiný blízký osoby hospitalizované v Městské nemocnici Ostrava

Příslušného pracovníka kontaktujte sami. Potřebné kontakty Vám nabízíme.