Poděkování, vaše názory

Jste spokojeni s poskytnutou zdravotní péčí, zaujala vás léčebná metoda, líbil se vám přístup ošetřujícího personálu, chcete někoho pochválit?

Máte naopak kritické připomínky, něco se vám nelíbí?

Myslíte si, že vaše názory, doporučení, připomínky mohou ovlivnit kvalitu ošetřovatelské péče?

NENECHÁVEJTE SI SVÉ NÁZORY PRO SEBE

Vaše poděkování se objeví rovněž na stránkách měsíčníku Zpravodaj MNO, část dopisů ocitujeme na webových stránkách.

Své dopisy adresujte:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení kvality
Mgr. Olga Hasáková
Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

T +420 596 194 375

Můžete využít naši e-mailovou adresu: mnof@mnof.cz