Tichá linka

Městská nemocnice Ostrava se připojila k projektu „Bezbariérové nemocnice pro neslyšící“. Cílem je prostřednictvím TABLETU PRO NESLYŠÍCÍ usnadnit komunikaci s těmito pacienty.

Online tlumočnická služba NONSTOP je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než klient, takže je možné jeho tlumočení využít i z druhého konce republiky. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery. Sdělení tlumočník přeloží do mluveného jazyka. Tímto způsobem lze tlumočit jak osobní rozhovor neslyšícího s lékařem či zaměstnavatelem, tak telefonický hovor. Dále je možné poslat slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz, zprávu apod.

ticha_linka

Tablet Městské nemocnici Ostrava dlouhodobě zapůjčila obecně prospěšná společnost Tichý svět.
Více na: www.tichysvet.czProsím, kontaktujte klapku 2601. PRACOVIŠTĚ OSTRAHY NEPŘETRŽITĚ 24 h.