Klinick oddlen
Pacient/nvtvnk
Odborn veejnost
O nemocnici

 

Naše hospodaření v roce 2010 bylo ziskové

Hospodářským výsledkem za rok 2010 je zisk ve výši 4 594 tis. Kč před jeho zdaněním, resp. ve výši 80 tis. Kč po zdanění. Hospodaření organizace bylo pozitivně ovlivněno navýšením příjmů od zdravotních pojišťoven, pozitivním výsledkem ze závěrečného vyúčtování výkonů MNO za období roku 2009 a plněním závazkových vztahů MNO vůči dodavatelům v souladu se smluvně danými podmínkami. Tato pozitiva […]

Zobrazit článek

Obrazem: 23. únor – den prezentací

Středu 23. února si nezávisle na sobě vybraly hned tři subjekty Městské nemocnice Ostrava k uspořádání odborných setkání. V dopoledních hodinách se malé jídelně Městské nemocnice Ostrava uskutečnila 1. ze série konferencí, kterou letos pořádá Úsek ošetřovatelství. Jednotícím tématem přednášek byla cílená prevence onemocnění v rámci nemocničního zařízení i mimo něj. Prezentace zástupkyň epidemiologického odboru Krajské hygienické stanice byly zaměřeny […]

Zobrazit článek

Rekonstrukce porodnice probíhá podle plánů

V polovině května by měla být do užívání předána kompletně zrekonstruovaná porodní část Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava. Tradičně vysoký standard porodnické a neonatologické péče o novorozence a čerstvé maminky zde bude doplněn o jedno z nejmodernějších porodnických pracovišť v ČR. Základní rozdíl proti tomu bývalému je ve zcela nové dispozici oddělení. Rodička přicházející do porodnice bude i s […]

Zobrazit článek
1 175 176 177 178 179 189