Klinick oddlen
Pacient/nvtvnk
Odborn veejnost
O nemocnici

 

Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava prošlo náročným výběrem na jedničku

Iktové centrum Městské nemocnice Ostrava se stalo koncem června součástí sítě specializovaných pracovišť pro cerebrovaskulární onemocnění, vytvořené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Cévní mozkové příhody jsou druhou příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Podle údajů českého ministerstva zdravotnictví nemocnost v České republice je až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. V případě úmrtnosti dosahuje […]

Zobrazit článek

Co je to hyperbarická oxygenoterapie?

Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie, dále HBO) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Vzduch obsahuje téměř 21% kyslíku a 78% dusíku. Při hyperbaroxii se vdechovaná koncentrace kyslíku blíží 100%, je tedy 5x vyšší než ve vzduchu. Pracovní tlak v hyperbarické komoře je přitom 2,5-3 násobně vyšší než atmosférický tlak. Nabídka kyslíku tedy může být při […]

Zobrazit článek

Kam směřuje vývoj hyperbarické medicíny?

Výsledky především experimentálního výzkumu ukazují na příznivé perspektivy rozvoje metody HBO. Existuje široká škála patologických stavů spojených s hypoperfuzí, hypoxií a následným ischemicko-reperfuzním syndromem. Dochází k aktivaci různých kaskád, patofyziologických dějů a rozvoji systémové zánětlivé odpovědi, které jsou zodpovědné za další vývoj nejen samotného onemocnění, ale i následných komplikací. V desítkách studií na různých experimentálních modelech již bylo prokázáno, že […]

Zobrazit článek
1 187 188 189 190 191 194