O nás

Vítejte

Jsme Dětská skupina Srdíčko (DS) a pečujeme o děti rodičů v době, kdy oni pracují v Městské nemocnici Ostrava.

Naše DS Srdíčko je zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Naše služby poskytujeme v rozsahu pravidelné péče o předškolní děti od dvou let do věku zahájení povinné školní docházky od 1. prosince 2017, kdy byla naše DS zaregistrována v registru DS na MPSV.

Náš program je zaměřen na výchovu a vzdělávání dětí s Krtečkem, kamarádem, který má svým chováním k dětem velmi blízko. Krtečkovy příhody a pohádky nás seznámí s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Náš plán výchovy je zaměřen na formování osobnosti a fyzický a psychický vývoj dítěte.