Poděkování

Dne 1. prosince 2017 byl zahájen provoz dětské skupiny Srdíčko.

Chceme poděkovat všem, kdo se zasloužili o otevření DS pro děti zaměstnanců MNO.

Moc děkujeme!