Výchovně vzdělávací program

Hlavním záměrem našeho výchovně vzdělávacího programu ,,Rok s Krtkem“ s prvky alternativního programu „Začít spolu“ je:

  • důraz na individuální přístup ke každému dítěti
  • vedení dětí k samostatnému rozhodování – volbě a odpovědnosti
  • rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování
  • důraz na úzkou spolupráci s rodinou při společných zábavně-výchovných akcích