Provozní informace

Najdete nás takřka uprostřed areálu nemocnice, v 1. patře Správní budovy, ve které se nachází také pokladna, podatelna a dále také zasedací místnosti.

Naše služby provozujeme v pracovní dny od pondělí do pátku po celý kalendářní rok denně od 5.30 do 16.30 hodin. Jsme flexibilní, po dohodě s rodiči jsme připraveni provozní dobu přizpůsobovat jejich požadavkům. Nabízíme možnost využít pravidelnou i jednorázovou či nepravidelnou docházku.

Docházku dětí zabezpečujeme prostřednictvím elektronického docházkového systému Webooker. Stravu pro děti vaříme v naší nemocniční kuchyni a nabízíme ji ve složení: snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a celodenní pitný režim. Stravování je kalkulováno individuálně dle docházky a objednávky a vychází z platného ceníku služeb DS. Denní režim v DS Srdíčko je detailně popsán v Provozním řádu. Kapacita DS Srdíčko je 12 dětí minimálně po dobu 6 hodin v jednom dni.