CHIRURGIE A ÚRAZOVÁ CHIRURGIE - operační sál

Chirurgie a úrazová chirurgie zajišťuje komplexní péči o pacienty s chirurgickými onemocnění a o pacienty s úrazy. Tým lékařů a sester poskytuje vysoce kvalifikovanou operační péči akutních i plánovaných výkonů se zaměřením na koloproktologii, mamologii, gastroenterologii, úrazovou a cévní chirurgii s následnou pooperační péčí. Součástí spektra operačních výkonů jsou laparoskopické výkony – miniinvazivní chirurgie. Ročně provádíme více než 3000 operací na 4 operačních sálech za použití nejmodernější techniky. 

Jak si Vás představujeme?

 • Odborná způsobilost VŠEOBECNÉ SESTRY, specializovaná způsobilost v perioperační péči nebo  praxe v perioperační péči se zaměřením na traumatologii a ortopedii výhodou
 • Alespoň základní znalost práce na PC
 • Energická a komunikativní osobnost, zdravotně způsobilá a trestně bezúhonná
 • Máte-li delší praxi v oboru a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání

Co Vám nabízíme?

 • Možnost získat stipendium (pro studenty) nebo náborový příspěvek (pro všeobecné sestry s odbornou způsobilostí)
 • Práci na plný úvazek v nepřetržitém provozu (pracovní úvazek 40 h týdně, vč. sobot a nedělí)
 • Možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohody
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, poskytujeme příplatek osobní (po zapracování), za práci v noci, o víkendech a ve svátek, za práci ve směnách, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek

Naše benefity

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik)
 • Příspěvky z FKSP
 • Více zde

Datum nástupu:

 • Ihned

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

vrchní sestra Mgr. Iveta Galbavá, 596 194 115

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


Údaje uchazeče o zaměstnání

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.