Městská nemocnice Ostrava, p. o.   Klinická hematologie

 

Laboratorní příručka

OBSAH

 

 LP A-01 Předmluva

 LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 LP B-03 Zaměření laboratoře

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 LP B-07 Popis nabízených služeb-vit.a statim

 LP B-08 Speciální vyšetření

 LP B-10 Vyšetření pro samoplátce

 LP B-11 Veterinární vyšetření

 LP C-01 Manuál pro odběry vzorků

 LP C-02 Žádanky (požadavkové listy)

 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LP C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP C-07 Identifikace pac. na žádance a vzork

 LP C-08 Odběr vzorku

 LP C-09 Množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabil.

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 LP C-13 Informace o zajišťovaném svozu vzork

 LP C-14 Spolupráce s lékaři v regionu

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 LP D-02 Kriteria pro odmítnutí vadných vzorků

 LP D-03 Vyšetřování ve smluvních laboratořích

 LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledk

 LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 LP E-07 Int. od dodání vzorku k vydání výsl.

 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-09 Způsob řešení stížností a reklamací

 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

 LP F-01 Seznam referenčních mezí

 LP F-02 Seznam vyšetření

 

 Seznam laboratorních vyšetření

 

 

Klinická hematologie, Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Laboratorní příručka – verze Únor 2024

Platnost: od 19. 2. 2024

www.mnof.cz

 

Vytvořeno v programu SLP.