Všeobecná sestra – pro zájemce ze zemí mimo EU

Pro pracoviště INTERNA, KARDIOLOGIE, GERIATRIE nabízíme práci VŠEOBECNÝM SESTRÁM, které vystudovaly mimo EU.

Jak si Vás představujeme?

Postup vyřízení vstupních formalit:

Získání odborné způsobilosti pro práci v ČR (bez časového omezení)

Co Vám nabízíme?

 • Práci všeobecné sestry na některém z interních lůžkových pracovišť 
 • Práci na plný úvazek (tj. 37,5 hodin týdně) v nepřetržitém provozu (tzn. 7 dní v týdnu – vč. sobot a nedělí, dle plánu směn) ve 12hodinových směnách
 • Po příjezdu do ČR uzavřeme pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok (návaznost na časově omezené povolení k výkonu odborné praxe na území ČR), po roce lze prodloužit max. jednou o další rok 
 • Po ukončení aprobačního procesu budete mít závazek pracovat na námi určeném oddělení po dobu dvou let, v případě nedodržení závazku uhradíte náklady na praktickou část aprobační zkoušky. Po uplynutí této doby lze změnit pracoviště dle své volby (operační sály, jiný obor atp.)
 • Odměňování probíhá v souladu s platovými tabulkami, kdy do aprobační zkoušky je základní plat 26 730 Kč (plus příplatek za směnnost 2.500 Kč a zvláštní příplatek 3.000 Kč).
 • Pokud doložíte úředně ověřené potvrzení zaměstnavatele za výkon praxe všeobecné sestry v zahraničí (s překladem do ČJ), po aprobační zkoušce tuto praxi uznáme a tím se zvýší platový stupeň a výše základního platu, což vyplývá z nařízení vlády č. 341/2017 Sb., plat pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (10. platová třída)

Naše benefity:

 • Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu (je možno i  jako sdílené bydlení s více kolegy)
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Výhodný telefonní tarif i pro Vaši rodinu.
 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Příspěvky z FKSP ve výši 11 600 Kč za rok dle výběru zaměstnance – na kartu MULTISPORT, příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, na vzdělávání a nákup knih, brýlí nebo zubní prevenci, na rehabilitaci, očkování a vitamíny, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Sleva v naší nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.)

Datum nástupu:

 • Dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

Irena Hlavatá, 596 193 678

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20A, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.