KARDIOLOGIE - lůžkové oddělení - stanice H - Intermediární péče

Kardiologická část oddělení sestává z diagnosticko-intervenčního komplementu katetrizačního a arytmologického sálu a komplexu 78 kardiologických lůžek, včetně 7 lůžek koronární jednotky. Lůžková stanice E je standardní lůžková stanice poskytující péči pacientům nejen s kardiologickou, ale i všeobecnou interní problematikou. Na lůžkové stanici H se uskutečňuje převážná část krátkodobých hospitalizací pro koronarografická vyšetření, zákroky na věnčitých tepnách, implantace a výměny kardiostimulátorů, elektrofyziologické vyšetření srdce a programovaná stimulace komor pro stanovení a léčbu srdečních arytmií.

Jak si Vás představujeme?

 • Odborná způsobilost VŠEOBECNÉ SESTRY
 • Alespoň základní znalost práce na PC
 • Energická a komunikativní osobnost, zdravotně způsobilá a trestně bezúhonná
 • Máte-li delší praxi v oboru a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání

Co Vám nabízíme?

 • Práci na plný úvazek v nepřetržitém provozu (pracovní úvazek 37,5 h týdně, vč. sobot a nedělí)
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, poskytujeme příplatek osobní, za práci v noci, o víkendech a ve svátek, za práci ve směnách

Naše benefity

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik)
 • Příspěvky z FKSP
 • Více zde

Datum nástupu:

 • dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

vrchní sestra Mgr. Margita Malíšková, 596 194 316

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.