LÉKAŘ pro ODDĚLENÍ GERIATRIE A INTERNA

Pracovtě GERIATRIE A INTERNY má akreditaci v oboru geriatrie  II. stupně a také akreditaci II. stupně v oboru vnitřní lékařství. Oddělení poskytuje péči na 61 standardních lůžkách a 21 lůžkách následné péče. Úzce spolupracujeme s dalšími internami – gastroenterologie, kardiologie a dialýza. Práce na oddělení je pestrá, zajímavá dobře zvládatelná v mladém přátelském kolektivu. Vždy se můžete spolehnout na pomoc kolegy, ať již školitele, nebo jakéhokoliv jiného v přátelské atmosféře.

Pokud Vás úvodní informace zaujala, čtěte dále…

Co Vás čeká?

 • Tým zkušených kolegů, který se bude podílet na Vaší adaptaci a zaučení
 • Máte možno se rozhodnout, zda se bude chtít specializovat v interní medicíně nebo geriatrii, popřípadě je možno se dohodnout i na dalších specializačních oborech interní medicíny.
 • Lékaři našeho oddělení kromě ošetřování pacientů na lůžkových odděleních pracují na interní příjmové ambulanci a na odborných ambulancích – interní, endokrinologická, revmatologická, geriatrická, k dispozici je lékařům oddělení i ambulancí sonografický přístroj, na kterém mohou provádět vyšetření svých specializačních oborů. A dále je naším lékařům samozřejmě k dispozici komplement nemocnice, zaujímající celou šíři medicíny.
 • Mladí lékaři se pod vedením starších kolegů brzy erudují v komplementárních vyšetřeních a plní požadavky v rámci interního kmene, jak co do počtu výkonů, tak co do stáží na ostatních odděleních, v co možná nejkratších termínech. K testu v rámci kmene a později k atestaci přistupují bez zdržení. Také ostatní oddělení nemocnice mají potřebné akreditace, takže stáže potřebné pro kmen lze absolvovat v rámci nemocnice.
 • Dle Vašich zkušeností dále budete pracovat na našem oddělení buď zcela samostatně, nebo pod odborným dozorem/dohledem na zmíněných pozicích.

Jak si Vás představujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství
 • Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 • Neméně důležitý je Váš zájem o interní obory a geriatrii, pokud se jedná o budoucí absolventy lékařské fakulty
 • Jste-li již lékař zařazený do specializační přípravy, garantujeme Vám kvalitní přípravu a vedení k atestaci (jsme akreditovaným pracovištěm v oboru geriatrie)
 • Máte-li specializovanou způsobilost v některém z interních oborů a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání nebo prohlídce pracoviště

Co Vám nabízíme?

 • Možnost získat stipendium (pro studenty) nebo náborový příspěvek ve výši 100.000 Kč (pro lékaře se základním interním kmenem) nebo 200.000 Kč (pro lékaře se specializovanou způsobilostí)
 • Možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohody.
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády. Poskytujeme příplatek osobní, za práci v noci, o víkendech a ve svátek, zvláštní příplatek.

Naše benefity:

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Příspěvky z FKSP ve výši 11 600 Kč za rok dle výběru zaměstnance  - na kartu MULTISPORT, příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, na vzdělávání a nákup knih, brýlí nebo zubní prevenci, na rehabilitaci, očkování a vitamíny, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
 • Sleva v naší nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Výhodný tarif i pro Vaši rodinu.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Parkování pro zaměstnance v areálu MNO (v současné době omezený počet míst).
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.).

Datum nástupu:

 • Dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

prim. MUDr. Rostislav Sojka, 596 194 342

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.