LÉKAŘ pro oddělení RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Na oddělení provádíme skiagrafická a skiaskopická, ultrazvuková vyšetření (včetně dopplerovského vyšetření cév) a mamografická vyšetření (mimo screeningových), vyšetření počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR) a digitální subtrakční angiografií (DSA), viz spektrum výkonů. Všechna pracoviště jsou vybavena moderní, velmi kvalitní a sofistikovanou digitální zobrazovací technikou.

Do našeho týmu hledáme lékaře ideálně s delší praxí v oboru. Chcete-li změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání.

Jak si Vás představujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství
 • Neméně důležitý je Váš zájem o obor jako takový, pokud se jedná o budoucí absolventy lékařské fakulty
 • Jste-li již lékař zařazený do specializační přípravy, garantujeme Vám kvalitní přípravu a vedení k atestaci (jsme akreditovaným pracovištěm v oboru RZM)
 • Máte-li specializovanou způsobilost v oboru a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání

Co Vám nabízíme?

 • Možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohody.
 • Možnost získat stipendium (pro studenty) nebo náborový příspěvek ve výši 100.000 Kč (pro lékaře se základním radiologickým kmenem) nebo 200.000 Kč (pro lékaře se specializovanou způsobilostí)
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády. Poskytujeme příplatek osobní, za práci v noci, o víkendech a ve svátek, za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek.
 • Dodatková dovolená v rozsahu 1 týdne.

Naše benefity:

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Příspěvky z FKSP ve výši 11 600 Kč za rok dle výběru zaměstnance  - na kartu MULTISPORT, příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, na vzdělávání a nákup knih, brýlí nebo zubní prevenci, na rehabilitaci, očkování a vitamíny, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
 • Sleva v naší nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Výhodný tarif i pro Vaši rodinu.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Parkování pro zaměstnance v areálu MNO (v současné době omezený počet míst).
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.).

Datum nástupu:

 • Dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

MUDr. Jiří Kozák, 596 194 220

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


LÉKAŘ pro oddělení RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.