Městská nemocnice Ostrava se pozvolna vrací k běžnému režimu

30. 11. 2020

Městská nemocnice Ostrava v souvislosti s klesající tendencí počtu pacientů pozitivních na onemocnění covid-19 snížila počet covidových jednotek a pozvolna se vrací k běžnému provozu. Aktuálně jsou v ní vyčleněny pro covid+ pacienty dvě standardní stanice Geriatrie a jedna stanice Ortopedie s maximální kapacitou 60 lůžek. Pro pacienty vyžadující intenzivní péči jsou určeny dvě jednotky intenzivní péče s kapacitou 10 lůžek. Upravena byla také provozní doba infekční ambulance.

Počty hospitalizovaných covid+ pacientů se samozřejmě mění, je vidět klesající tendence, ale z našeho pohledu není pokles tak rychlý, jak bylo na základě analýz ministerstva zdravotnictví predikováno. V Městské nemocnici Ostrava je v současné době hospitalizováno 54 pacientů s onemocněním covid-19. Na standardních covidových jednotkách je jich 41, dalších 7 leží na jednotkách intenzivní péče a 6 pacientů je v LDN v Radvanicích. Abychom splnili požadavky dané mimořádným opatřením a zachovali lůžkovou kapacitu pro covidové pacienty, musíme návrat k plánované péči pečlivě zvažovat. Musí být pozvolný s ohledem na vývoj epidemiologické situace. Aktuálně najíždíme na plánovanou ortopedickou operativu, od zítra bude v provozu infuzní stacionář,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Na začátku listopadu byli covidoví pacienti hospitalizováni na 6 lůžkových stanicích a třech jednotkách intenzivní péče s maximální kapacitou 120 lůžek, která byla téměř naplněna. Připravena k otevření byla i sedmá stanice, ale k jejímu otevření nakonec nemocnice nemusela přistoupit. Počet pacientů se o prvním listopadovém víkendu začal snižovat. Covidové jednotky byly zřízeny místo dvou ortopedických stanic, chirurgie E a geriatrie F a D. Pro pacienty pozitivní na covid-19, kteří nevyžadují hospitalizaci na akutních lůžkách v nemocnici, je stále určena stanice C v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích, která spadá pod Městskou nemocnici Ostrava.

„Pro fungování covidových jednotek, infekční ambulance a odběrového centra je personální zajištění klíčové. Péče o covidové pacienty je náročnější a nároky na počet ošetřujícího personálu vyšší, proto jsou stále některé provozy omezeny nebo uzavřeny. Nadále zůstávají uzavřeny lůžkové stanice rehabilitace a kožního oddělení. Posílení covidových JIP je na úkor personálu ostatních intenzivních péčí, ARO a anestezie. Veškerý covidový provoz je udržován díky personálu z mnoha pracovišť nemocnice, které měly utlumenu plánovou péči a operativu,“ doplňuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Marcela Murasová.

V nemocnici je stále zredukován provoz některých oddělení, omezena je také zbytná ambulantní péče, některá preventivní a plánovaná vyšetření. V plném rozsahu zůstala zachována onkologická a akutní operativa, částečně byl omezen provoz hyperbarické komory. Dětský rehabilitační stacionář a Linka důvěry i dál fungují bez omezení.

Na základě analýzy počtu ošetřených pacientů došlo k úpravě ordinační doby infekční ambulance. V provozu je od šesti hodin ráno do 18 hodin (před úpravou fungovala v nepřetržitém provozu). Ambulance se nachází v pavilonu E a má svůj samostatný vchod. Pacienti pozitivní nebo vysoce suspektní, přicházející po 18. hodině, budou ošetřeni na centrálním příjmu.

Aktuálně je v MNO z 1943 zaměstnanců 45 covid+, a dalších 9 je v karanténě, z toho dva zdravotníci chodí do práce.

Reportáže k tématu můžete zhlédnout:
Česká televize – Události v regionu: Návrat nemocnic k běžnému provozu
TV Polar: Městská nemocnice už se vrací do normálu. Covidových pacientů ubývá

 

 

 

  Sdílet na Facebooku