Centrum duševního zdraví Ostrava má za sebou první rok fungování

08. 09. 2021

Centrum duševního zdraví (CDZ) Ostrava na Kafkově ulici 13 v blízkosti Městské nemocnice Ostrava je v provozu od srpna loňského roku. Poskytuje podporu lidem se závažným duševním onemocněním zejména v jejich přirozeném, domácím prostředí. Včasné poskytnutí péče vede k jejich návratu do běžného života. Za vznikem centra stojí Městská nemocnice Ostrava a Asociace TRIGON. Garantem lékařské psychiatrické péče je Fakultní nemocnice Ostrava. CDZ navazuje na reformu psychiatrické péče, která zajišťuje poskytnutí zdravotních i sociálních služeb na jednom místě.

„Neméně důležitou roli při vzniku centra sehráli také ostatní členové tvůrčího – zakladatelského týmu, který se po dobu několika měsíců intenzivně scházel a vytvářel strategii i konečnou žádost o projekt, který byl nakonec schválen a s rozpočtem 14,7 milionu korun začal provozovat tolik potřebné Centrum duševního zdraví,“ uvedla náměstkyně ředitele MNO pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá.

CDZ nabízí podporu dospělým lidem se závažným duševním onemocněním – psychotickými poruchami, poruchami nálad, obsedantně kompulzivní poruchou i lidem s dalšími závažnými duševními onemocněními. Pomoc poskytuje také jejich blízkým, zejména rodině. Základní podmínkou péče je bydliště ve spádové oblasti (Komu pomáháme | Centrum duševního zdraví Ostrava (cdzostrava.cz)) a zájem o využívání nabízených služeb. Pro péči v CDZ klienti nepotřebují doporučení lékaře.

„Jsem ráda, že máme za sebou úspěšný rok. Zájem klientů o služby multidisciplinárního týmu roste. Partnerství s městskou nemocnicí je pro nás zárukou zajištění kvalitní péče pro lidi s duševním onemocněním, kterých bohužel přibývá, a my jsme schopni jim pomoci,“ uvádí ředitelka obecně prospěšné společnosti Asociace TRIGON Olga Rosenbergerová.

Klienti získávají bezplatně komplexní psychiatrickou a sociální péči – pomoc při přechodu z hospitalizace do domácího prostředí, při řešení obtíží v péči o domácnost, při hospodaření s penězi nebo zajištění dávek. Dále při komunikaci s rodinou, blízkými, lékaři nebo úřady, při řešení obtížných životních nebo krizových situací i při zajištění navazujících služeb potřebných pro zotavení (práce, vzdělání, volný čas).

Každému klientovi je při zahájení spolupráce péče ušita tzv. na míru. Má svou klíčovou osobu – sestru nebo sociálního pracovníka, se kterou plánuje péči i zapojení dalších spolupracujících osob. Pro každého je vypracován individuální, případně krizový plán. Podle potřeb klienta může být ke spolupráci přizván peer konzultant (člověk se zkušeností s duševním onemocněním), klinický psycholog, případně psychiatr. Systematická spolupráce může být krátkodobá i dlouhodobá. V CDZ probíhají pravidelně také 3 skupinové psychoterapie pod vedením klinických psychologů, zaměřené jsou na relaxaci, podpůrné psychoterapie a na trénink kognitivních funkcí pacienta.

„Aktivně pracujeme se zhruba stovkou pacientů a dalším třiceti jsme poskytli jednorázovou pomoc, poradenství nebo je odkázali na návazné služby. Více než polovina péče o pacienty probíhá u nich doma, v parku nebo třeba v chráněném bydlení. Po stabilizaci se vrací do péče svého ambulantního psychiatra a sociálního pracovníka. Naší péčí zabraňujeme zbytečným hospitalizacím, nadužívání léků, pacientům pomáháme také s jejich sociálními potřebami, například s invalidními důchody, příspěvky na péči i při hledání práce nebo s naplněním volného času,“ uvedla Kristýna Vašťáková, vrchní sestra CDZ Ostrava.

Terénní i ambulantní služby poskytuje zdravotně-sociální multidisciplinární tým, který tvoří psychiatr, klinický psycholog, psychoterapeut, všeobecné sestry a všeobecná sestra se specializací v psychiatrii, sociální pracovníci a peer konzultant.

Pracovníky Centra duševního zdraví (CDZ) Ostrava lze kontaktovat osobně, telefonicky i e-mailem.
Sídlí na Kafkově ulici 13, v provozu je od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin.
Telefonní číslo na centrum je 595 223 166, e-mail info@cdzostrava.cz.
Více informací je uvedeno zde: www.cdzostrava.cz.
Mimo pracovní dobu CDZ se může klient obracet na krizové centrum, psychiatrickou pohotovost nebo Linku důvěry.

CDZ bude až do 1. února hrazeno z projektu MZČR „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“. Od začátku února 2022 bude zdravotní část hrazena z veřejného zdravotního pojištění a sociální část ze zdrojů MPSV.

 

 

 

 

  Sdílet na Facebooku

Fotogalerie