Dětské lékařství

Najdete nás:

pavilon B

MUDr. Alice Nogolová, Ph.D., MBA

primářka


MUDr. Alice Nogolová, Ph.D.
Mgr. Jana Šadibolová, MBA

vrchní sestra


Mgr. Jana Šadibolová
Sekretariát

Oddělení poskytuje diagnostickou i léčebnou péči dětským a dospívajícím pacientům ve věku od narození do dovršení 18 let. Péče je poskytována jak v lůžkové části, tak v odborných dětských ambulancích.

V současné době má oddělení 64 lůžek, z toho 2 jednotky intenzivní péče. Celým svým uspořádáním, provozem i vybavením je maximálně přizpůsobeno dětským pacientům. Umožňujeme současnou hospitalizaci rodinných příslušníků s dítětem.

Pracoviště zahrnuje veškeré spektrum konsiliárních a vyšetřovacích metod a kapacit vycházejících z možností spolupráce s odborníky jiných oborů pečujících o dětské pacienty (např. chirurgie a úrazové chirurgie, ortopedie, otorinolaryngologie, dermatovenerologie, oftalmologie). Poskytuje komplexní péči a v řadě oborů také specializované a léčebné výkony, např. v oborech kardiologie, gastroenterologie, nefrologie, alergologie, pneumologie, rehabilitace, endokrinologie aj.

Oddělení je vybaveno špičkovou technikou, která umožňuje řešit i vysoce komplikované a život ohrožující stavy.

Spolupracujeme s dobrovolníky ADRA, s nadacemi Klíček, Chance 4 Children, Křižovatka, LA VIDA LOCA, Nedoklubko, Kiwanis, Jonášek, NF Křídla dětem a dalšími organizacemi.

Každý člen našeho kolektivu naplňuje ve vztahu k pacientům Chartu práv dítěte tak, aby pobyt dítěte v nemocnici byl pro dítě i jeho rodiče bez zbytečných stresujících faktorů.