Zaměstnanecká školka SRDÍČKO

Název:

Dětská skupina SRDÍČKO

Najdete nás:

Správní budova, 2. patro

Provozní doba

Pondělí – Pátek 05:30 – 16:00
Marlen Gavorová

vedoucí učitelka


Dětská skupina Srdíčko získala dne 23. 6. 2021 Certifikát značky kvality MPSV ČR.
 

Nabízíme možnost využít pravidelnou i jednorázovou či nepravidelnou docházku.

Náš tým:

  • Marlen Gavorová – pedagožka, vedoucí učitelka
  • Tatiana Kopřivová – profesní chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
  • Marta Kubíčková – provozní pracovnice

Jsme Dětská skupina Srdíčko a pečujeme o děti rodičů v době, kdy oni pracují v Městské nemocnici Ostrava na Fifejdách.

Naše Dětská skupina Srdíčko je zřízena dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Naše služby poskytujeme v rozsahu pravidelné péče o předškolní děti od dvou let do věku zahájení povinné školní docházky od 1. prosince 2017, kdy byla naše DS zaregistrována v registru DS na MPSV.

Náš program je zaměřen na výchovu dětí s Krtečkem, kamarádem, který má svým chováním k dětem velmi blízko. Krtečkovy příhody a pohádky nás seznámí
s přírodou a jejími zákonitostmi, s každoročně se opakujícími ději, s důležitostí vzájemné pomoci a s kamarádstvím. Náš plán výchovy je zaměřen na formování osobnosti a fyzický a psychický vývoj dítěte.
Denní režim v DS Srdíčko je detailně popsán v Provozním řádu. Kapacita DS Srdíčko je 12 dětí minimálně po dobu 6 hodin v jednom dni.

Nabízíme dětem i jejich rodičům plánované aktivity jako je například divadelní představení, hudební pořady, výletníčky, preventivní programy, ZOO edukační programy. Vybrána bude aktivita dle počtu zájemců.