Oddělení zdravotně sociálních služeb

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství – vedoucí

Bc. Lucie Přibylová

vedoucí


Přidělená oddělení:
Interna (stanice A, G), Chirurgie a úrazová chirurgie, ARO, Rehabilitační a fyzikální medicína, Centrální příjem s Emergency, Všeobecné praktické lékařství

Další důležité kontakty:

Bc. Jana Janečková

zdravotně-sociální pracovnice


Přidělená oddělení:
Dětské lékařství, Gynekologie a porodnictví, Neurologie, Urologie

Bc. Markéta Klásková

zdravotně-sociální pracovnice


Přidělená oddělení:
Geriatrie a Interna (stanice F, D, K), Neurochirurgie, Oftalmologie, Dermatovenerologie (kožní), ORL (ušní, nosní, krční)

Lenka Sidorová

zdravotně-sociální pracovnice


Přidělená oddělení:
Kardiologie (stanice E, H, I, JIP – metabolická + koronární), Interna (stanice B), Ortopedie (stanice A, B, JIP), Psychiatrie

Mgr. Radana Matějíčková

zdravotně-sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice A

Mgr. Květoslava Tomášová

zdravotně-sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice B

Bc. Veronika Kaňoková

zdravotně-sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice C

Bc. Iva Malíková

sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice D

Posláním pracoviště je pomáhat pacientům Městské nemocnice Ostrava a Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.