Oddělení zdravotně sociálních služeb

Najdete nás:

Budova R, Ředitelství – vedoucí

Bc. Lucie Přibylová

vedoucí


Přidělená oddělení:
Interna stanice A, B, Chirurgie a úrazová chirurgie, ARO, Rehabilitační a fyzikální medicína, Centrální příjem s Emergency, Všeobecné praktické lékařství

Další důležité kontakty:

Bc. Jana Janečková

zdravotně-sociální pracovnice


Přidělená oddělení:
Dětské lékařství, Gynekologie a porodnictví, Neurologie, Neurochirurgie, Oftalmologie, Ortopedie, Urologie

Bc. Markéta Klásková

zdravotně-sociální pracovnice


Přidělená oddělení:
Geriatrie a Interna, Dermatovenerologie (kožní), ORL (ušní, nosní, krční)

Lenka Sidorová

zdravotně-sociální pracovnice


Přidělená oddělení:
Kardiologie stanice E, H, I, JIP (metabolická + koronární), Psychiatrie

Mgr. Radana Matějíčková

zdravotně-sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice A, B

Mgr. Květoslava Tomášová

zdravotně-sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice C

Mgr. Nikola Gojová, DiS.

sociální pracovnice LDN


Přidělená oddělení:
Léčebna dlouhodobě nemocných stanice D

Posláním pracoviště je pomáhat pacientům Městské nemocnice Ostrava a Léčebny dlouhodobě nemocných Ostrava-Radvanice a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.