Vzdělávání, praxe, stáže

Pro studující

V případě zájmu vykonávat v MNO odbornou praxi vyplňte potřebné náležitosti.
Více na: Odborná praxe studenti

Čtěte, prosím, pozorně.

Popřípadě kontaktujte vedoucí Oddělení náboru a vzdělávání:

Renáta Olejníková

vedoucí


Pro zájemce o odbornou praxi

Studentky a studenti vyšších odborných a vysokých škol studující některý z oborů zaměřených na sociální práci a sociální politiku, nabízíme Vám možnost výkonu odborné praxe na našem pracovišti.

Které úkony je potřeba provést, aby mohl být zahájen výkon odborné praxe na našem pracovišti?

 • kontaktujte vedoucího pracoviště a zjistěte volnou kapacitu pro výkon odborné praxe
 • v případě volné kapacity s Vámi vedoucí pracoviště sjedná osobní schůzku, na které budou dojednávány podrobnosti týkající se Vašich požadavků a našich možností na obsah odborné praxe
 • na osobní schůzku si s sebou doneste:
  • písemnou žádost o umožnění praxe – neplatí pro studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě
  • smlouvu o zabezpečení odborné praxe (dvě vyhotovení) – neplatí pro studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě a Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě
  • předběžný souhlas s umožněním odborné praxe – platí pro studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě
  • trojstranný kontrakt k zajištění odborné praxe VOŠS – platí pro studenty Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě
 • praxe je zahájena až po schválení výkonu odborné praxe náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péči, příp. ředitelem nemocnice

Těšíme se na spolupráci!