Neurologie

Najdete nás:

pavilon G2

Kontakt ambulance:

596 192 217 OBJEDNÁVÁNÍ
MUDr. Lukáš Klečka

primář


Lukáš Klečka
Eva Slezáková

vrchní sestra


Eva Slezáková
Sekretariát

Neurologie se zabývá diagnostikou a léčbou všech neurologických stavů a onemocnění, s návazností na další pracoviště (Neurochirurgie, ARO, hyperbarická oxygenoterapie, Radiologie a zobrazovací metody, klinické laboratoře, Interna, Rehabilitační a fyzikální medicína), ale i jiná zdravotnická zařízení v našem regionu i mimo něj.

Péče o naše pacienty je rozdělena do ambulantní a lůžkové části. Dvě lůžkové stanice mají celkem 38 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích a 1 nadstandardní pokoj.

Stanice JIP má celkem 8 lůžek s možností monitorace všech vitálních funkcí včetně monitorace 4kanálového EEG. Dále je k dispozici 5 přístrojů pro umělou plicní ventilaci, včetně možnosti dlouhodobé plicní ventilace.