Cévní program

Oddělní Neurologie je od roku 2010 iktovým centrem. Komplexní péči o cévní mozkovou příhodu garantujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ve spolupráci s pracovištěm Neurochirurgie, Radiologie a zobrazovací metody a Centrálního příjmu s Emergency.

Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) je 3. nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity. Riziko úmrtí je 20–25% do tří měsíců od vzniku iktu. Na  iktovou JIP jsou přijímáni všichni akutní pacienti s akutní CMP, a to jak mozkovým infarktem, tak mozkovým krvácením. U pacientů, kteří splní kritéria trombolytického protokolu, je provedena systémová (intravenózní) trombolýza. Systémová trombolýza zvyšuje pravděpodobnost úpravy zdravotního stavu o více než 30% oproti běžné antitrombotické léčbě. Dále v součinnosti s RDG angiologií provádíme mechanické zprůchodnění postižených tepen s lokálním podáním intraarteriální trombolýzy. Na JIP jsou přijímáni také pacienti po provedeném PTA stentu mozkových tepen.

Příznaky CMP  se objevují náhle, k nejběžnějším projevům patří:

  • ochablost nebo znecitlivění tváře, ruky nebo nohy, zpravidla jednostranně
  • potíže s řečí (vyslovováním nebo porozuměním)
  • porucha zraku, jedno nebo oboustranná
  • porucha paměti
  • závrať, ztráta rovnováhy nebo porucha koordinace
  • silné bolesti hlavy

Znalost příznaků může být rozhodující pro kvalitu Vašeho života nebo života blízké osoby.

Pokud se  tyto příznaky objeví, je nutno ihned kontaktovat rychlou lékařskou pomoc (155), která pacienta ošetří a transportuje do nejbližšího iktového centra, kde bude rozhodnuto o další terapii. Pokud se jedná o ischemickou příhodu, pak je vždy zvažována možnost aplikace trombolýzy.

Test na  rychlé rozpoznání CMP:

  • Požádejte nemocného, aby se  usmál, zapískal, ukázal zuby. U člověka s CMP dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, koutky úst nebudou symetrické.
  • Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle klesá.
  • Požádejte nemocného, aby řekl jednoduchou větu. Postižený toho nebude schopen, anebo bude slova komolit.

Mýty o  infarktu mozku:

Mýtus Realita
mrtvice nemá prevenci mrtvice je prevencí ovlivnitelná
mrtvice nemůže být stejně léčena mrtvice vyžaduje rychlou a naléhavou léčbu s možností kompletního uzdravení
mrtvice postihuje pouze staré cévní příhoda se může stát každému (věk, vzdělání, sociální postavení,…)
zotavení z mrtvice je možné jenom v prvních měsících zotavování z mrtvice probíhá po infarktu dlouhodobě, roky