Centrální příjem s Emergency

Najdete nás:

pavilon E2

MUDr. Martin Šustek

primář


MUDr. Martin Šustek
Mgr. Lucie Sikorová, DiS.

vrchní sestra


Mgr. Lucie Sikorová
Sekretariát

Centrální příjem s Emergency (CPE) je samostatné pracoviště s úzkou návazností na ostatní obory nemocnice.

Oddělení slouží zejména pacientům, kteří přicházejí, anebo jsou záchrannou službou přivezeni pro akutně vzniklé onemocnění, úraz a jsou tříděni dle povahy postižení do jednotlivých sektorů CPE (interně neurologický, chirurgický, traumatologický). Zde se pacientů ujímá erudovaný personál dané odbornosti, který provádí diagnostiku, terapii a navrhuje další optimální řešení.

Součástí oddělení je emergentní hala, která slouží pro pacienty s akutním postižením, které je bezprostředně ohrožuje na zdraví, či životě a rychlý zásah multidisciplinárního týmu zdravotnického personálu je neodkladný. Emergency je příslušně vybaveno jak personálně, tak technicky k plynulému přechodu akutního pacienta z přednemocniční péče, zprostředkované zejména výjezdovými skupinami záchranné služby, do nemocniční péče, diagnostickému a terapeutickému procesu, který má mnohdy charakter intenzivní až resuscitační péče. Po stanovení diagnózy a stabilizaci funkcí pacienta je zajištěný pacient předán cílovému oddělení.