Ceník služeb

Centrum hyperbarické medicíny

Dermatovenerologie (kožní)

Dětské lékařství

Dětský rehabilitační stacionář (DRS)

Dům sociálních služeb (DSS)

Gynekologie a porodnictví

Informace pro pacienty

Krátkodobý pronájem

Klinická biochemie (OKB)

Klinická hematologie (OKH)

Oddělení centrální sterilizace

Oddělení zdravotnické dopravní služby

Oftalmologie

Pneumologie a ftizeologie (plicní)

Protialkoholní záchytná stanice

Rehabilitační a fyzikální medicína

Ubytování – nadstandardní pokoje/další ubytování/stravování

Všeobecné praktické lékařství

Vzdělávání

Zaměstnanecká školka SRDÍČKO