Patologie

Najdete nás:

budova P

MUDr. Zuzana Gattnarová

primářka


MUDr. Zuzana Gattnarová
Mgr. Daniela Indrová

vedoucí zdravotní laborant


Mgr. Daniela Indrová
Sekretariát

Patologie je základním diagnostickým morfologickým oborem, který v součinnosti se všemi klinickými obory zásadním způsobem přispívá ke stanovení diagnózy. Jakýkoliv vzorek odebrané tkáně, orgánu nebo orgánového komplexu je patologem podrobně makroskopicky popsán a po laboratorním zpracování posouzen také mikroskopickým vyšetřením, jehož výsledkem je morfologická diagnóza, která určuje další léčebný postup.

Za rok oddělení provede přibližně 200 pitev a 10 000 biopsií (přibližně 80 000 preparátů).