Dobrovolnická činnost

Mgr. Alice Zigová

koordinátor pro dobrovolnictví


Dobrovolnictví funguje v mezilidských vztazích prakticky odjakživa a v nemocničním prostředí patří mezi důležitou součást psychosociální podpory pacientů. Dobrovolnická činnost umožňuje pacientům odstoupit od nelehké situace, popovídat si, zasmát se, vyprávět svůj životní příběh, přijít na jiné myšlenky.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Dobrovolníkem se může stát každý, kdo má zájem pomáhat druhým a je ochoten věnovat část volného času tomu, aby byl užitečný lidem, kteří to potřebují. Dobrovolníci pomáhají dětem, seniorům a zdravotně postiženým. Na rozdíl od zdravotnického personálu se nemusí zajímat a starat o nemoc a o to, co pacient nemůže, ale orientuje se na to, co pacient i přes svou nemoc může a zvládne. Dobrovolník se  orientuje na lidský kontakt, nenahrazuje činnost odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje.

O přítomnost dobrovolníka může požádat jak pacient nebo uživatel, tak jeho blízcí na příslušném oddělení.

Zapojená oddělení

V současné době jsou do dobrovolnického programu v Městské nemocnici Ostrava zapojena tyto oddělení: Dětské lékařství, Dermatovenerologie, Léčebna dlouhodobě nemocných Radvanice, Dům sociálních služeb Radvanice, Geriatrie a Interna. Na  těchto odděleních jsou určeni kontaktní pracovníci, kteří poskytují zázemí jednotlivým dobrovolníkům. Své místo v péči o duševní a psychickou pohodu našich pacientů si našla i Canisterapie. Canisterapeutické týmy docházejí na  oddělení Geriatrie, LDN a DSS v Radvanicích, kde jsou srdečně vítáni pacienty při skupinových i individuálních návštěvách.

S kým spolupracujeme

Nadační fond Pavla Novotného

  • Nadační fond Chance for Children
  • Kiwanis Internacional – Klub Ostrava
  • Nadace Křižovatka
  • Nadační fond Jonášek
  • Nadační fond LA VIDA LOCA
  • Nedoklubko
  • Zdravotní klaun