Pneumologie a ftizeologie (plicní)

Najdete nás:

pavilon D2

MUDr. Radovan Kozel

primář


MUDr. Radovan Kozel
Petra Hejnová

vrchní sestra


Petra Hejnová
Sekretariát, objednávání pacientů

Plicní ambulance se prioritně zabývají diagnostikou onemocnění plic, průdušek a pohrudnice, zvláště pak diagnostikou, léčbou a dlouhodobým sledováním pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), průduškovým astmatem (asthma bronchiale), uhlokopskou koniozou, sarkoidózou, tuberkulózou, intersticiálními plicními chorobami, chronickou dechovou nedostatečností.

Našim pacientům poskytujeme moderní diagnostiku, včetně vyšetření bronchoskopického a vyšetření ve funkčně-diagnostickém komplementu, společně s nabídkou komplexní péče ve spolupráci s interními, chirurgickými a rehabilitačními obory naší nemocnice. Rovněž pokračuje činnost kalmetizační v rámci povinného a nepovinného očkování proti tuberkulóze.

Naše pracoviště tvoří tři odborné plicní ambulance, dále ambulance funkční diagnostiky, ambulance bronchologie, ambulance kalmetizace a Centrum léčby závislosti na tabáku.