Informace pro pacienty

Informační materiály

 

  • Screening spánové apnoe – vyšetření provádíme po objednání v Ambulanci funkční diagnostiky. Jedná se o jednoduchou vyšetřovací metodu sloužící k odhalení opakovaných zástav dechu během spánku, které jsou příčinou nadměrné spavosti během dne a dalších zdravotních následků (srdeční selhání, hypertenze, vyšší riziko vzniku mozkové příhody aj.). Provádí se v domácím prostředí pomocí speciálního přístroje Somno Micro Check připevněným na zápěstí, přičemž dechovou aktivitu, zástavy dechu a výskyt chrápání monitoruje hadička upevněná pod nosem pacienta. Zároveň přístroj snímá pomocí prstového senzoru okysličení krve. Před vyšetřením je nutno vyplnit Informovaný souhlas Screening spánkové apnoe (pdf, 60 kB), Test při podezření na syndrom spánkové apnoe (pdf, 30 kB).

Vyšetření je v současné době hrazeno všemi zdravotními pojišťovnami.

  • Spirometrie (pdf, 800 kB) je nezastupitelná součást vyšetření respiračních příznaků, či laboratorních anomálií. Je prováděna k ozřejmění postižení plicních funkcí při všech onemocněních plic, v rámci předoperačního vyšetření, v rámci posudkových účelů, při průzkumu veřejného zdraví. Pomáhá odhalit některé nemoci plic a průdušek, například průduškové astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc. Vyšetření provádíme denně bez objednání v době od 06:30 hodin do 14:30 hodin.

V případě vyšetření na vlastní žádost klienta je cena vyšetření, viz aktuální ceník.

  • Spiroergometrie – kardiopulmonální zátěžové vyšetření (pdf, 300 kB) je komplexní vyšetření ke zjištění zátěžové tolerance a odlišení příčin zátěžové intolerance, odlišení původu dušnosti, v rámci předoperačního vyšetření při plánovaných rozsáhlých operacích břišních, zejména starších pacientů, plicních resekcí při nádorových nemocech plic, při plicní rozedmě, při srdečních operacích, při transplantaci plic, resp. plic a srdce. Slouží k určení rehabilitačního programu- posouzení pacienta a předpisu pohybové aktivity, k určení diagnózy astmatu vyvolaného zátěží, stanovení stupně poškození při chronických plicních nemocech. Je často prováděna při vyšetřování sportovců k posouzení trénovanosti. Je vhodno k danému vyšetření event. doplnit spirometrii a měření okysličení krve. Vyšetření provádíme po objednání na Ambulanci funkční diagnostiky.

Cena vyšetření na vlastní žádost klienta (zahrnuje základní ergometrické vyšetření plus měření ventilace a koncentrace vydechovaných plynů plus test tělesnou zátěží), viz aktuální ceník. K danému vyšetření je vhodné doplnit spirometrii a měření okysličení krve.

Odkazy