Ortopedie

Najdete nás:

pavilon A – lůžková část

MUDr. Milan Piatkovský

primář


MUDr. Milan Piatkovský
Bc. Marcela Ráchel Šmídová

vrchní sestra


Bc. Marcela Ráchel Šmídová
Sekretariát

Oddělení poskytuje komplexní ortopedickou a traumatologickou péči pohybového ústrojí.

Základními dvěma pilíři ortopedické operativy jsou náhrady kloubů a artroskopické operace. Kromě toho provádíme mimo operace páteře i další ortopedické výkony, jako korekce vad nohy, osteotomie a výkony na šlachách a měkkých tkáních při řešení vrozených a získaných deformit pohybového aparátu. Dále operace nezhoubných a některých zhoubných nádorů, výkony u infekčních komplikací a zánětů pohybového ústrojí.

Provádíme výkony při úrazech pohybového aparátu se zvláštním zaměřením na složitá poranění kloubů.

Provádíme i operace z oblasti sportovní ortopedie a traumatologie.

Oddělení disponujeme celkem 60 lůžky, která jsou vybavena moderními přístroji a pomůckami.

Na standardních odděleních je umístěno 54 lůžek, 4 nadstandardní jednolůžkové pokoje. V rámci lůžkové části se na oddělení nachází uzavřená jednotka intenzivní péče (JIP) a uzavřená septická jednotka. Všechny pokoje jsou klimatizované.

Ortopedie má k dispozici vlastní moderně vybavený operační trakt se 2 sály s laminárním prouděním, které zajišťují pro výkony superaseptické prostředí.