Oddělení klinické farmacie

Najdete nás:

Hospodářská budova

PharmDr. Hana Nováková

vedoucí klinický farmaceut


PharmDr. Hana Nováková
Odborný tým:

PharmDr. Hana Nováková
Mgr. Jitka Fojtíková
Mgr. Pavel Jirsa
PharmDr. Karolina Tížková, Ph.D.
PharmDr. Daniel Huf
Mgr. Hana Švecová
Mgr. Jana Kalužová

Konzultační služba, objednání

Klinická farmacie je obor stojící na rozhraní farmacie a medicíny, který má pomáhat nastavit bezpečnou, účinnou a účelnou farmakoterapii jak jednotlivých pacientů, tak zdravotnického zařízení jako celku. Cílem je přispět k racionální farmakoterapii, která pacientům přináší co největší užitek, ale co nejméně nežádoucích účinků.

Kliničtí farmaceuti, absolventi Farmaceutické fakulty s následnou atestací v oboru Klinická farmacie, jsou součástí multidisciplinárního týmu v péči o pacienta. Dochází na lůžková oddělení nemocnice, kde navrhují např. úpravu dávek léčiv při změně funkce ledvin/jater nebo poukazují na riziko/výskyt lékových interakcí v medikaci, popř. jinak optimalizují farmakoterapii konkrétních pacientů.

Ambulantním pacientům kliničtí farmaceuti nabízí vysoce specializovanou konzultační službu v oblasti lékového poradenství (hodnotí lékové interakce, nežádoucí účinky, dávkování, způsob užívání léčiv aj.). Nově je tato služba v MNO hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Na konzultaci je nutno se předem objednat.

Oddělení klinické farmacie MNO je akreditovaným pracovištěm.

Upozornění: Dotazy na ceny a dostupnost léčiv kliničtí farmaceuti nezodpovídají.