Oddělení klinické farmacie

Najdete nás:

Hospodářská budova

PharmDr. Hana Nováková

vedoucí klinický farmaceut


PharmDr. Hana Nováková
Odborný tým:

Mgr. Tereza Vaňková
Mgr. Karolína Russ
Mgr. Jitka Fojtíková
Mgr. Pavel Jirsa

Konzultační služba, objednání

Klinická farmacie je obor stojící na rozhraní farmacie a medicíny, který má pomáhat nastavit bezpečnou, účinnou a účelnou farmakoterapii jak jednotlivých pacientů, tak zdravotnického zařízení jako celku. Cílem je přispět k racionální farmakoterapii, která pacientům přináší co největší užitek, ale co nejméně nežádoucích účinků.

Kliničtí farmaceuti, absolventi Farmaceutické fakulty s následnou atestací v oboru Klinická farmacie, jsou součástí multidisciplinárního týmu v péči o pacienta. Dochází na lůžková oddělení nemocnice, kde navrhují např. úpravu dávek léčiv při změně funkce ledvin/jater nebo poukazují na riziko/výskyt lékových interakcí v medikaci, popř. jinak optimalizují farmakoterapii konkrétních pacientů.

Pro veřejnost kliničtí farmaceuti nabízí vysoce specializovanou konzultační službu v oblasti lékového poradenství (hodnotí lékové interakce, nežádoucí účinky, dávkování, způsob užívání léčiv aj.), které je zdarma a je nutno se na ně předem objednat.

Upozornění: Dotazy na ceny a dostupnost léčiv kliničtí farmaceuti nezodpovídají.