Kontakty - kariéra a vzdělávání

 • Akreditace
 • Rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti vzdělávání
 • Rezidenční místa
 • Vzdělávací akce
 • Nábor a výběr všech kategorií zaměstnanců (kromě NLZP) 

  596 193 678
  vzdelavani@mnof.cz
  personalni@mnof.cz

 • Odborné praxe mediků (od 4. ročníku) 
 • Odborné stáže zaměstnanců (lékaři, farmaceuti) jiných subjektů i zaměstnanců MNO
 • Stipendijní program (lékaři, farmaceuti)
 • Vzdělávací akce
 • Agenda cestovních náhrad zaměstanců (lékaři, farmaceuti)

  596 193 679
  vzdelavani@mnof.cz

 • Odborné praxe studentů (kromě ošetřovatelské praxe)
 • Odborné stáže zaměstnanců (NLZP) jiných subjektů i zaměstnanců MNO
 • Povinné legislativní školení zaměstnanců MNO
 • Vzdělávací akce
 • Agenda cestovních náhrad zaměstnanců (NLZP)

  596 193 710
  vzdelavani@mnof.cz

 • Odborné praxe mediků (3. ročník) a studentů ošetřovatelské praxe
 • Nábor a výběr všech NLZP
 • Stipendijní program (NLZP)

  596 193 774
  seknop@mnof.cz
  personalni@mnof.cz