Anesteziologie a resuscitace (ARO)

Najdete nás:

Pavilon E4
Pavilon H2 – ARO2

MUDr. Cyril Kučera

primář


MUDr. Cyril Kučera
Bc. Jana Kozubová

vrchní sestra


Bc. Jana Kozubová
Sekretariát

Oddělení poskytuje na dvou lůžkových stanicích resuscitační péči o nemocné v ohrožení života, dále zajišťuje anesteziologickou péči na operačních sálech a při diagnosticko-terapeutických výkonech. Součástí oddělení je anesteziologická ambulance sloužící k předanesteziologické vyšetření a ambulance bolesti k léčbě pacientů s chronickou bolestí. Oddělení se také podílí na činnosti jednotky Následné intenzivní péče, kde je i odborných garantem.