Anesteziologie a resuscitace (ARO)

Najdete nás:

Pavilon E2

MUDr. Tomáš Málek

primář


MUDr. Tomáš Málek
Lucie Bojasová

vrchní sestra


Lucie Bojasová
Sekretariát

Oddělení poskytuje na dvou lůžkových stanicích resuscitační péči o nemocné v ohrožení života, dále zajišťuje anesteziologickou péči na operačních sálech a při diagnosticko-terapeutických výkonech. Součástí oddělení je anesteziologická ambulance sloužící k předanesteziologické vyšetření a ambulance bolesti k léčbě pacientů s chronickou bolestí.