Spektrum péče

Lůžková část ARO má devět lůžek a splňuje veškerá kritéria pro vysoce specializovanou péči o pacienty v kritických stavech, tj. se selháváním vitálních funkcí a orgánových systémů.

Poskytuje resuscitační a intenzivní péči kriticky nemocným pacientům bez ohledu na vyvolávající příčinu. V širokém spektru pacientů dominují pacienti po velkých chirurgických výkonech, pacienti po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci, dále pacienti se srdečním selháním, respiračním selháním, pacienti s postižením centrálního nervového systému.

Přístrojové vybavení je na špičkové úrovni a poskytuje vysoký komfort jak pro pacienty, tak pro ošetřující personál. Platí to zejména o monitorovací technice sledující životní funkce pacientů.

Léčba je prováděna po celých 24 hodin vysoce erudovanými lékaři a sestrami, má týmový charakter a odpovídá současným standardům. Diagnostická činnost je podporována špičkově vybaveným radiodiagnostickým centrem, které je součástí nemocnice. ARO zajišťuje konziliární činnost po celých 24 hodin, v součinnosti s pracovištěm Centrálního příjmu s Emergency provádí kardiopulmonální resuscitaci v areálu nemocnice. Dále se ARO podílí na činnostech NIP (Následné intenzivní péče), kde je i odborným garantem poskytované péče.

Každoročně je na lůžkové části hospitalizováno více než 300 pacientů v ohrožení života.

Personál ARO rovněž podává anestezii na operačních sálech chirurgických oborů u pacientů podstupujících operační výkon a také při diagnosticko-léčebných procedurách, např. v angiologii, endoskopii apod. Využívá celého spektra anesteziologických výkonů od celkové až po lokoregionální techniky.

Každoročně je provedeno kolem 10 000 anestezií.

Součástí ARO je rovněž Anesteziologická ambulance zajišťující předanestetické vyšetření a Ambulance pro léčbu bolesti, která určená pacientům s chronickou, obtížně řešitelnou bolestí. Nejčastěji se jedná o bolesti páteře, kloubů, dále bolesti hlavy, fantomové nebo neuropatické bolesti. Rovněž je určena i onkologickým pacientům s bolestmi.

V léčbě využíváme komplexní farmakoterapii a invazivní analgetické techniky:

  • analgetické infuze
  • obstřiky
  • kaudální blokády
  • zavádění epidurálních katétrů

Pacient přicházející do ambulance musí mít doporučení praktického nebo odborného lékaře.