Osoby s hendikepem

Informace pro osoby se  zdravotním postižením

Areál naší nemocnice, vstupy do budov a pavilonů umožňují bezbariérový pohyb a  přístup, klinická pracoviště a budovy přístupné veřejnosti jsou vybavena bezbariérovými WC, viz orientační tabule (pdf, 380 kB).
V areálu nemocnice jsou označena parkovací místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (pdf, 370 kB).

Osoby se sluchovým postižením

V rámci projektu bezbariérové nemocnice pro neslyšící je u nás zajištěna nepřetržitá služba Tiché linky, která  nabízí tlumočení znakového jazyka a přepis mluvené řeči do textu online (https://www.tichalinka.cz/). Komunikace probíhá pomocí tabletu, který máme v nemocnici k dispozici.

Přítomnost asistenčního psa

Pacient se  smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo, s ohledem na svůj zdravotní stav, na doprovod a přítomnost psa v naší nemocnici na ambulancích a standardních lůžkových odděleních, kde je možnost zajistit samostatný pokoj.

Pobyt se psem na odděleních JIP (jednotka intenzivní péče), ARO (Oddělení Anesteziologie a resuscitace), Hemodialýze, Oddělení šestinedělí, Porodním sále a Dětském lékařství není možný s ohledem na provoz oddělení.