Informace pro návštěvníky

Vážení návštěvníci,
chovejte se tiše a ohleduplně k ostatním, udržujte pořádek v areálu. Nedoporučujeme brát s sebou na návštěvu nemocnice malé děti.

Návštěvní hodiny

Na všech odděleních Městské nemocnice Ostrava jsou návštěvní hodiny pro veřejnost stanoveny v době od 15:00 do 17:00. Mimo tuto dobu smí být pacienti navštěvováni výhradně se svolením lékaře. Některá oddělení (zejména ARO a JIP) se zvláštním režimem mohou mít návštěvní dobu upravenu v Domácím řádu, který visí na viditelném místě každé lůžkové stanice.

Doprava do areálu

  • Autem – vjezd do areálu nemocnice vjezdem z Hornopolní ulice povoluje ostraha pouze návštěvníkům s omezenou pohyblivostí a označením ZTP. K zaparkování vozu použijte velkého parkoviště před hlavní branou do nemocnice. První hodina parkování je zdarma, každá další hodina je zpoplatněna dle ceníku (parkoviště provozuje soukromá firma).
  • Autobus/trolejbus – Zastávka Českobratrská a dále 200 m ulicí Hornopolní k hlavnímu vjezdu do areálu. Zastávka Náměstí Republiky a dále 200 m ulicí Odboje. Na těchto zastávkách stojí autobusy č. 37, 38, 50, 99 (tato linka končí přímo před nemocnicí) a trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 108 a 111.
  • Tramvaj – Zastávka Náměstí Republiky, podchodem „Metro“ a dále ulicí Odboje k hlavnímu vstupu do nemocnice. Zastavují zde tramvaje č. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 a 18.

Služby v areálu

  • Informace – jsou umístěny v prostoru hlavní brány nemocnice
  • Bankomat se nachází v prostoru hlavní brány nemocnice
  • Nemocniční lékárna
  • Nemocniční Bistro

Sociální služby

Sociální služby koordinuje  Oddělení zdravotně-sociálních služeb.  Kontakt Vám zprostředkuje kterákoli staniční sestra oddělení.

Označení zaměstnanců identifikačními kartami

červená lékaři, farmaceuti, biomedicínští inženýři, psychologové, logopedi
světle modrá všeobecné sestry, porodní asistentky, praktické sestry, laboranti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti
oranžová ošetřovatelé, sanitáři
modrá technicko-hospodářští pracovníci
hnědá TOP management

Zákaz kouření

Ve všech pavilonech nemocnice a jeho areálu je zákaz kouření. Kouření je možné pouze na vyhrazených místech.