Nefrologické a hemodialyzační centrum

Najdete nás:

pavilon A

MUDr. Patrik Letocha

primář


MUDr. Patrik Letocha
PhDr. Eva Mrázková, MBA

vrchní sestra


PhDr. Eva Mrázková, MBA
Sekretariát

Centrum zajišťuje vysoce specializovanou a komplexní péči o pacienty s onemocněním ledvin v podmínkách, které snesou ta nejpřísnější měřítka z pohledu odbornosti, komfortu i bezpečnosti poskytované léčby, pracoviště je akreditováno MZ ČR.
Kromě vlastní péče o pacienty je na oddělení prováděna vědecká a výuková činnost.

Nefrologie je velmi širokým oborem, hlavní náplní je prevence, diagnostika a léčba poruch a onemocnění ledvin, úzce spolupracuje s jinými lékařskými obory, především imunologií, urologií, diabetologií, endokrinologií, kardiologií, angiologií a cévní chirurgií. V rámci pracoviště je k dispozici nefrologická ambulance.

Diagnostický a terapeutický komplement je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně mimo neděli. Hemodialyzační centrum zajišťuje péči chronicky dialyzovaným pacientům, konziliární činnost pro hospitalizované pacienty.