Klinická onkologie

Najdete nás:

pavilon H3

 
Bc. Jarmila Badurová

vrchní sestra


Jarmila Badurová
Sekretariát

Oddělení Klinické onkologie zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči o onkologicky nemocné. Zahrnuje diagnostické a léčebné postupy vycházející z nejnovějších poznatků v onkologii. Provádíme léčbu imunoterapií, léčbu hormonální, podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti. Rovněž provádíme dispenzární kontroly nemocných s nádorovým onemocněním a s onemocněním prsů.

Součástí práce Klinické onkologie je zpracování údajů – onkologických hlášení okresu Ostrava, potřebných k vytváření Národního onkologického registru.
Pracoviště tvoří tři odborné ambulance, infuzní stacionář pro aplikaci chemoterapie a pracoviště NOR.