Duchovní péče

Najdete nás:

Kaple – u vstupu na oddělení Gynekologie a porodnictví, 2. patro
Kancelář – pavilon E2, 1. patro, vedle chirurgické JIP

P. Mgr. Marek Žukowski

nemocniční kaplan


P. ThLic. Václav Tomiczek

LDN, DSS Radvanice
akutní případy, kdy není možné se dovolat nemocničnímu kaplanovi


Informace:

Nemoc vybízí k zamyšlení nad lidským životem obecně i nad životem osobním každého, kdo se s ní setká ať už jako pacient, či jako blízký člověk toho, kdo onemocněl. Vyvolává řadu otázek: Proč? Proč já? Čeho jsem chtěl v životě dosáhnout? Co chci v životě ještě udělat? Stihnu to? Co očekávám od života? Má život smysl? Má život s utrpením smysl? Při hledání odpovědí na tyto otázky a řešení životních obtíží Vám i Vašim příbuzným a přátelům nabízíme pomoc.

Co nabízí duchovní péče?

  • rozhovor, naslouchání, modlitbu, svátosti (pro katolické věřící)

Pro koho je určena?

  • lidem jakéhokoliv vyznání, hledajícím i lidem bez vyznání
  • nemocným, jejich příbuzným i blízkým

Jak o ni požádat?

  • přímo na níže uvedeném telefonním čísle nebo přes ošetřující personál

Duchovní péči v Městské nemocnici Ostrava zajišťuje duchovní římskokatolické církve. Nemocniční kaplan navštěvuje průběžně jednotlivá lůžková oddělení nemocnice.

Jeho návštěvu si lze také domluvit individuálně na výše uvedeném tel. čísle.

Na žádost pacienta je schopen zajistit i duchovního jiné státem uznané církve.

V nemocniční kapli se každou středu a sobotu ve 14:30 koná katolická bohoslužba.

V LDN a DSS Radvanice je bohoslužba každý první a třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách.