Oddělení centrální sterilizace

Najdete nás:

pavilon A

Bc. Martina Mikurdová, MBA

vrchní sestra


Bc. Martina Mikurdová, MBA
Jarmila Bystroňová, Renata Muroňová,
Petra Chrastinová

vedoucí směny


Sekretariát

Oddělení je vysoce specializované zdravotnické pracoviště, které komplexně zajišťuje proces přípravy sterilního zdravotnického prostředku (ZP) pro operační obory a klinická pracoviště MNO a pro soukromé subjekty (ambulance, kliniky, veterinární kliniky, pedikéry). Charakterem své činnosti se řadí mezi složky prevence nemocničních nákaz a představuje i jeden ze základních aspektů komplexní zdravotní péče. Je významnou součástí postupů k zvýšení bezpečnosti a ochrany pacientů v procesu poskytování zdravotní péče. Pracoviště je od roku 2008 certifikováno dle ČSN EN ISO 9001, od roku 2012 dle ČSN EN ISO 13485:2012 a v roce 2019 obhájilo platnost certifikace dle ČSN EN ISO 13485:ed.2016. Na oddělení je od roku 2016 implementován informačního systému DoctIS, který je využíván:

  • k vedení a archivaci dokumentace všech procesů, které předchází přípravě sterilního zdravotnického prostředku
  • k tvorbě elektronické žádanky, příjemky a výdejky
  • k registraci instrumentária a sterilizovaných položek, pomocí snímače čárového kódu
  • k evidenci a kontrole toku veškerého instrumentária a sterilizovatelných položek
  • k evidenci a kontrola počtu cyklů nástrojů, k řízení výměny (broušení, oprava)
  • ke kontrole expirační doby
  • k vytvoření elektronické kuchařky typu kontejnerů – pomůcka pro setování instrumentária
  • k vytvoření databáze veškerého instrumentária nemocnice prostřednictvím QR kódu na nástroji, který umožňuje jednoznačnou identifikaci nástroje (rodné číslo nástroje)