Psychosociální intervenční služba

Úkolem zdravotníků v naší nemocnici je pečovat o pacienty. Zároveň je velmi důležité myslet na příbuzné, kteří prožívají náročné chvíle, zejména v situaci, kdy je jejich blízký člověk ve vážném zdravotním stavu.

V naší nemocnici je speciálně vyškolený tým zdravotnických interventů, kteří:

 • provázejí rodinné příslušníky v jejich nejtěžších chvílích
 • pomáhají orientovat se v nečekané situaci
 • vysvětlí informace o zdravotním stavu jejich blízkého
 • pomohou vyřešit osobní i rodinné záležitosti, které vznikly v souvislosti s hospitalizací jejich blízkého
 • pomohou s vyplňováním potřebné zdravotnické dokumentace
 • informují o možnosti využití následné péče, např. duchovní služby v naší nemocnici
 • předají kontakt na další péči, např. psychologa krizového centra

Zdravotnického interventa Vám mohou přivolat zdravotničtí pracovníci v situaci:

 • kritického stavu pacienta s nejistou prognózou
 • úmrtí pacienta
 • sebevraždy blízké osoby
 • násilné smrti

Podrobnější informace o pomoci zdravotnického interventa Vám sdělí zdravotničtí pracovníci.